Экспедиторские и таможенные услуги

Эрхэм үйлчлүүлэгч нарт тулгардаг асуудал бол гадаад худалдааны гэрээ хийж эхлэхдээ ачаа барааг илгээх болон хүлээн авах орны хил гаалийн шаардлага, бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар олон жилийн туршлагатай манай хамт олоноос мэргэшсэн зөвлөлгөө аваарай.

Бид Монгол улсын хил дээрхи болон гүний гааль дээр гаалийн бүрдүүлэлт, мэдүүлгийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

  • Экспорт Импортын гаалийн бүрдүүлэлт
  • Ре-экспорт болон транзит гаалийн бүрдүүлэлт
  • Татвар төлөлт, буцаан олголт
  • АТА Карнэйтэй ачааг хүлээн авах, илгээх
  • Гаалийн түр горимын бүрдүүлэлт
  • Гааль татварын зөвлөгөө өгөх