Импортные перевозки

Логистикийн зардал аливаа бараа бүтээгдэхүүний нийт өртгийн 30 хүртэлх хувийг эзэлдгийн хувьд тээвэрлэх маршрут, онцлогийг тооцоолон гаргаж боломжит хамгийн бага зардлаар хэзээ тээвэрлэлтэнд оруулахаа шийдсэнээр зардал, цаг хугацааг маш ихээр хэмнэдэг. Бидэнд ачигдах газрын хаягийг өгөхөд манай  мэрэгжилтэнүүд тань үнийн саналыг нэн даруй гаргаж өгөх болно.