Chemicals and Dangerous goods shipment

Манай компани нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт аюултай ачаа тээвэрлэх зөвшөөрлийг төрийн зохих байгууллагуудаас авсан бөгөөд бид хилийн чанадаас ирэх болон экспортын аюултай ачааг тээврийн бүх төрлөөр хийж байна. Аюултай ачаанд зориулсан тээврийн хэрэгсэл, тэмдэг тэмдэглэгээ, бичиг баримтын бүрдүүлэлт нь тун нарийн байдаг бөгөөд ачаа болон байгаль орчинд ямар нэгэн эрсдэл учирхаас сэргийлж маш нарийн зохион байгуулах шаардлагатай байдаг.